Responsive image
Responsive image

Shin Tai Ryu, een japanse traditie in Tilburg

Zelfverdediging en samoerai kunsten

STR1

Shin tài ryu

心泰流 泰術

De Shin tài ryu is een familiaire Nederlandse academie voor Japanse feodale martiale kunsten en zelfverdediging, Chinese klassieke filosofie, gymnastiek en meditatie. De Shin tài ryu, de 'academie in de geest van de harmonie', is ontstaan uit de Tài Ryu. Het is tevens een voortzetting van de Jiu jitsu afdeling van Tilburgse school Shin Gi Tai.

Responsive image

De zeven generaties hoofdmeesters vlnr. Maurice van Nieuwenhuizen, Cor van Unen, Jo Horsten, Rinus de Leeuw, Mark Sterke, Corné van de Sanden, Erik-Jan Martens


Het Tài jitsu (泰術) ofwel 'de kunst van de harmonie', zoals dit door de Shin tài ryu wordt beoefend, bestaat uit twee krijgskunst domeinen: Jiu jitsu (ongewapende kunsten) en Bugu jitsu (gewapende kunsten, 武器術).
Het Jiu jitsu bestaat uit verschillende technieken, onder andere: weren, houdingen, standen, slaan, stoten, trappen, polsklemmen, armklemmen, verwurgingen, werpen, bevrijdingen, ontwijken, kortom: alles om jezelf te leren verdedigen.
Het Bugu jitsu bestaat uit vele gewapende martiale kunsten. De belangrijkste krijgskunsten zijn: Jo jitsu (杖術, stafkunst), Ken jitsu (剣術, zwaardschermen), Hojo jitsu (捕縄術, touwbinden), Iai jitsu (居合術, zwaardtrekkunst).
De basis van de technieken zijn opgebouwd uit negen bewegingskunststukken (ku kata). Dit zijn patronen van oefenbewegingen. Zij zijn ontwikkeld op basis van tientallen oude leerplannen van krijgskunstscholen (koryu, oude scholen) en moderne vechttechnieken.
Ku kata
De negen bewegingskunststukken:
a. Gogyo jiu jitsu no kata (Vijf elementen flexibele kunsten patronen):
1. Chi no kata (Vorm van de aarde/Vorm van de berg Tai)
2. Mizu no kata (Vorm van het water)
3. Hi no kata (Vorm van het vuur)
4. Fu no kata (Vorm van de wind, Bamboekata)
5. Ku no kata (Vorm van de Leegte, Kraanvogelkata)
b. Bugu jitsu no kata (Gewapende kunsten patronen):
6. Jo no kata (Vorm van de staf)
7. Ken no kata (Vorm van het zwaard)
8. Hanbo no kata (Vorm van de "halve" stok)
9. Tasubuki no kata (Vorm van de vele wapens)

Daarnaast beoefenen we Katsu-ho; een oude Japanse methode om mensen die tijdens de training gewond raken te helpen. Het bestaat uit massage en drukken op punten op het lichaam. Het is gebaseerd op acupunctuur. Ook bestuderen we Chinese klassieke filosofieën zoals Laozi, Kongzi, Zhouyi, Japanse samurai-code ‘Bushido’ (武士道) en zazen (座禅, zittende meditatie).
De activiteiten van de Shin tài ryu omvatten verder workshops oude krijgskunsten, het geven van demonstraties, het importeren van Japanse cultuurgoederen zoals uitrusting voor Tài jitsu. In beginsel is iedereen welkom die de doelstelling van de academie onderschrijft. De Shin Tái Ryu is een familiaire organisatie zonder winstoogmerk en het is geen bedrijf. De lezer is van harte welkom na een afspraak met de hoofdmeester. Ga hiervoor naar de contact pagina

De meesters van de school aanwezig tijdens het 50 jarig jubileum feest van 5de generatie hoofdmeester Mark Sterke.
Responsive image

Meesters en meester-leraren
Familiehoofd - Soke
Mark Sterke
5de generatie familiehoofd Dotaiken
Grootmeester-leraar Bu jitsu, 9e dan
Meester Sho sho ryu & Muhen yogan ryu (Japan)
Lid Nihon Kobudo Shinkokai (Japan)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hoofdmeester - Hon shihan
Corné van de Sanden ml.
6e generatie familiehoofd Doshuken
Jiu jitsu, 4e dan
Meester Sho sho ryu (Japan)

Hoofdmeester - Hon shihan
Erik-Jan Martens ml.
7e generatie familiehoofd Doseiken
Tai jitsu menkyo
Jiu jitsu, 4e dan
Bugu jitsu, 4e dan

Philippe de la Haye m.
Jiu jitsu, 4e dan
Shin tai ryu sempai

Anthonie van de Enden m.
Jiu jitsu, 4e dan

Joop van der Horst ml.
Jiu jitsu, 3e dan
Shin tai ryu sempai

Peter Buijsen m.
Jiu jitsu, 4e dan
Bugu jitsu, 1e dan

Glenn Arrindell m.
Jiu jitsu, 3e dan

Jo Horsten GML.
Ere-grootmeester-leraar

Willem Bekink GM.
Ere-grootmeester


◙ Deze meesters zijn lid Musha Nakama (Cirkel van krijgers en dragen de titel 'Musha').
NAvTK Nederlandse Academie voor Traditionele Krijgskunsten (Oranda Bujutsu Gakkai)

Jiu jitsu

柔術

Jiu jitsu (lett.: ‘flexibele kunsten’ 柔術) is een Japanse voornamelijk ongewapende feodale krijgskunst die heden in het Westen beoefend wordt als een zelfverdediging en vechtsport. Door de flexibiliteit van geest, lichaam en technieken zoals ontwijken, weren, stoten, slaan, trappen, klemmen, werpen en treffen van vitale delen is een fysiek zwakke beoefenaar in staat zichzelf te beschermen. Jiu jitsu was een onderdeel van het leerplan van de Bushi (krijger) naast het zwaardschermen (Ken jitsu), boogschieten (Kyu jitsu), stokvechten (Jo jitsu) en andere krijgskunsten, literatuurstudie, calligrafie, geschiedenis en ethiek en werd beoefend in familiaire leergangen (ryu).

Responsive image
Tani otoshi

Jiu jitsu betekent feitelijk 'flexibele kunsten', de kunst van flexibiliteit van geest (shin), lichaam (tai) en techniek (gi). Jiu jitsu is een voornamelijk ongewapende krijgskunst. Het doel is op de eerste plaats zelfverdediging. Er zijn echter vele andere doelen zoals mentale en fysieke ontwikkeling, het vinden van je eigen ware aard, verdraagzaamheid en zelfvertrouwen, het vinden van de ‘Weg’ (Dao, Chinees), het beoefenen van de bushido kunsten (o.a. krijgskunsten) en een betere lichaamsconditie. De Jiu jitsu technieken zijn gebaseerd op de vijf Shin tai ryu Jiu jitsu no kata. De goshin jitsu no kata zijn de zelfverdedigingstechnieken met een oefenpartner en zijn gedurende vele generaties doorgegeven tot in deze tijd. Deze technieken zijn karakteristiek voor het Jiu jitsu. Het "vrije" gevecht of sparring is gebonden aan huisregels en bereidt leerlingen voor op een eventuele persoonlijke confrontatie. De sparring is tevens geschikt om snelheid, strategieën, anticiperen en dergelijke vaardigheden en kennis te oefenen.

STR3

Wat betreft de opvatting van de Shin tai ryu is het Jiu jitsu met zijn hoofdconcept 'flexibiliteit' ontstaan in een van China's klassieke werken. In de Daode (Tao Te Ching, Laozi) staat geschreven: "Wanneer de mens geboren wordt, is hij soepel en zacht; dood is hij hard en onbuigzaam. De tienduizend dingen, het gras en de bomen, zijn soepel en plooibaar wanneer ze leven; dood zijn ze verschrompeld en uitgedroogd. Daarom, het harde en onbuigzame zijn de metgezellen van de dood, het soepele en het zachte, die van het leven. Als een leger onbuigzaam is, zal het niet overwinnen, een boom die onbuigzaam is, zal geveld worden. Het onbuigzame en machtige nemen de laagste positie in, het soepele en zachte nemen de hoogste positie in." Kortom: Jiu jitsu of 'flexibele kunsten' heeft als eerste principe: soepelheid in mentale-, fysieke en technische menselijke vermogens. Dit wordt gesymboliseerd door een bamboestengel: ongelofelijk soepel en komt altijd rechtop in zijn natuurlijke positie

Responsive image

Shin Gi Tai

Responsive image

Tomoe nage


Een stukje gechiedenis.

Door invloeden van het Daoïsme, Zen-Boeddhisme, Confucianisme en Chinese geneeskunde zijn delen van Chinese krijgskunsten (Wushu) in Japan terecht gekomen (o.a.: Qin na, grijpen en controleren; Tai ji, “het grote ultieme”; Shuai jiao, worstelen). De oudst bekende Japanse school is de Sho Sho Ryu (7e-8e eeuw-heden), Jiu jitsu heette toen ‘Yawara’ of ‘Wa jitsu’ (‘de kunst van vrede maken’). Deze school werd opgericht door de Sakanoue Tamuramaro (758-811) en Fujiwara Kamatari (614-669) beiden historische figuren in de Japanse geschiedenis. De belangrijkste traditionele Jiu jitsu scholen zijn de Sho Sho Ryu , Take Uchi Ryu, Daito Ryu en de Yagyu Shingan Ryu, er zijn nu nog 45 oude Jiu jitsu scholen in Japan. In het feodale tijdperk (1156-1868) hielden de adel, de geestelijken en de burgers zich bezig met het ongewapende gevecht. In de Tokugawa periode (1615 tot 1868) werd de algemene term voor de vechtkunst: Jiu jitsu. In de Meiji periode (1868 tot 1912) en daarna ontstonden de Bu do (moderne vechtsporten zoals: Judo, Aikido, Karatedo, Kendo), terwijl een beperkt aantal Bu jitsu (krijgskunsten) bleven bestaan in de Koryu (oude scholen).
Tenshin Shinyo Ryu Jiu jitsu (grondlegger van het latere Judo). Deze traditionele scholen beoefende de krijgskunsten, meditatie, geneeskunde, lichaamsoefeningen en filosofie in een speciale ruimte die men dojo noemde: ‘plaats om de levensweg te bewandelen’. Uit het Jiu jitsu ontwikkelde het Judo (1937; J. Kano; ‘Judo-jujutsu’) en Aikido (1933; M. Ueshiba; ‘Aiki jujutsu Ogi’). Met de verbreiding van het ‘Judo in wording’ is het Jiu jitsu in de Verenigde Staten ingevoerd (1905; Hancock & Higashi; ‘The Complete Kano Jiu-jitsu-Judo’). Het betrof delen van het Jiu jitsu van de Tenshin Shinyo Ryu en Kito Ryu van omstreeks 1874). Tegenwoordig wordt deze Westerse stroming ‘Jiu jitsu-do’ genoemd, een moderne vechtsport met wedstrijden en beoefeningswijzen zoals het Judo. In Nederland wordt deze stroming georganiseerd door de Judo Bond Nederland.
Het originele Jiu jitsu afkomstig uit de koryu (oude tradities) zijn echte krijgskunsten en worden sinds 1982 in Nederland ook beoefend (M. Sterke; ‘Het boek van de drie cirkels – Het handboek van de samurai’). Deze zijn door M. Sterke, grootmeester-leraar van de Shin Tài Ryu (www.shintairyu.nl), ingevoerd en vormen de opleidingen voor Japanse feodale krijgskunsten in Nederland. De mate van bekwaamheid wordt weergegeven in drie niveau’s de Shoden (eerste niveau), de Chuden (middelste niveau) en de Okuden (geheime leer). De kleding omvat een hakama (gepliseerde broekrok voor meesters), omgeven met een band (wit, leerling; rood, kandidaat-meester; zwart, meester; paars, grootmeester). Grootmeester A. Takahashi van de Sho Sho Ryu (zie foto), bezocht in 1996 en 2003 Nederland en benoemde de Nederlandse Shin Tài Ryu tot de eerste school die de Sho Sho Ryu buiten Japan vertegenwoordigt.

Responsive image

Sho Sho Ryu Kogusoku (oudste stijl in Jiu jitsu)

Responsive image

Mukaitsuru

Zelfverdediging
護身術

Zelfverdediging (Goshin jitsu, Japans) is een algemene term voor allerlei methoden om jezelf te verdedigen. Bijna elke vorm van vechtkunst, vechtsport of krijgskunsten hebben wel een onderdeel dat tot doel heeft jezelf te beschermen teggen wederrechtelijke aanrandingen of erger. Naar het oordeel van de redactie is Jiu jitsu een uitermate geschikte zelfverdedigingsmethode voor mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Hier besteden we vooral aandacht aan algemene adviezen om problen te voorkomen of op te lossen.


Responsive image


Algemene adviezen

Wat iedereen kan doen!
Iedereen kan zonder oefening, maar door het lezen van de navolgende adviezen een hoop ellende voorkomen. "Voorkomen is beter dan genezen" is een juiste aanpak. Situaties met betrekking tot zelfbescherming en zelfverdediging. In veel situaties kunt u in de problemen komen. Hieronder geef ik een aantal van die situaties (met overlappingen):
 • thuis, in huis (aanranding, diefstal)
 • telefoon "geweld"
 • op straat
 • in de auto (bestuurder, drugkoeriers, lifter)
 • openbaar vervoer (en perron, wachtplaats)
 • beroving (en tasjesroof, zakkenrollerij)
 • verkrachting
 • stadion met supporters
 • meerdere aanvallers
 • menigte (niet vrij kunnen bewegen)
 • overval in openbaar gebouw (bank, postkantoor, pompstation)
 • op het werk
 • in een lift
 • toiletfaciliteit in een (openbaar) gebouw
 • honden, loslopend
 • politiebureau (en geweld door overheidspersoneel)
 • in het buitenland
 • gevolgd en lastig gevallen worden (stalking)
Responsive image
Algemene opmerkingen
In al deze situaties kunnen confrontaties (aanrandingen) voorkomen. Laten we eerst een aantal algemene opmerkingen plaatsen.
De aanval:
De meeste aanvallen worden door jonge mannen uitgevoerd, meestal alleen.
De gevaarlijkste tijd is tussen de gevorderde avond en de vroege ochtend ('s-zomers, sluitingstijd kroegen). Een aantal misdaden worden gepleegd in relatie tot alcoholgebruik.
Seksuele misdrijven, en zeker ook verkrachting, worden vaak gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Motieven zijn niet altijd duidelijk. Men kan aangevallen worden zonder dat daar duidelijk aanwijsbare redenen voor zijn (het is in vele gevallen absoluut niet uw schuld!).
De meeste verwondingen die men op "straat" oploopt zijn: blauwe plekken (kneuzingen etc.), gebroken neus, blauw oog, schaafwonden en shock. Deze verwondingen zijn goed te behandelen en het slachtoffer zal geen schade overhouden aan deze gevallen.
Steeds vaker komen steekwonden en schotwonden voor, en daaraan kan men sterven. Daarnaast heeft bedreiging met wapens die deze verwondingen veroorzaken vaak een groot psychologisch trauma tot gevolg.
Beoefenaren van Jiu jitsu of zelfverdediging bemerken dat het aantal confrontaties in het daagse leven afneemt. Verder is gebleken dat beoefenaren zich in het algemeen niet schuldig maken aan delinquent gedrag.
Hulp:
Er zijn in Nederland vele bureaus voor slachtoffer hulp. Vele andere bureaus kunnen u helpen: politie, zedenpolitie, GG & GD, GGZ, huisarts, ziekenhuis, diverse vrouwenhuizen en instellingen, Jongeren Advies Centrum, advocaten en zelfstandig gevestigde psychologen.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
De start van basis zelfverdediging:
Waakzaamheid, altijd opletten!

Zelfverdediging begint bij het open houden van de ogen, alert zijn, en luisteren.
Kijk vooruit: kijk verder de straat in, let op donkere hoeken, nissen, grote afvalcontainers, Wc-gebouwen etc. Let op de personen, groepjes mensen, staat men stil of beweegt men: Let op!
Zorg steeds dat je enkele meters voor je uit kunt zien zodat je weet wie of wat voor je staat. Dus maak een brede bocht om een hoek van een straat zodat je al een stuk in de straat of om de hoek kunt kijken.
Als ze naar je toe bewegen, steek dan over, en controleer of ze gewoon doorlopen óf dat ze wederom naar je toe bewegen. Let extra op: als de een zich verwijderd kan een ander (wellicht zijn partner) je benaderen!
Iedereen kan je tegenstander zijn!, maar er is een verschil tussen alert zijn en achtervolgingswaanzin. Laat je niet verrassen door een (schijnbaar) dronken man, een ruziënd "echtpaar", nonchalant gedrag van twee jeugdige typetjes, iemand (schijnbaar aardige en nette man) die je de weg wijst en even met je mee loopt...

Responsive image

Behoort u tot een groep met hogere risico's: vrouwen, kinderen en oude mensen. Maar bedenk: iedereen behoort tot de slachtoffergroep, zeker als je alleen bent.
Voor uitgebreidere informatie en aanbevelingen in meer specifieke situaties, zoals: op straat, in huis, openbaar vervoer, verkrachting, meerdere personen (zie de lijst hierboven), kunt u met ons contact opnemen.

Bugu jitsu
武器術

De gewapende krijgskunsten, de Bugu jitsu (uitspraak: boege djitse) van de Shin tai ryu zijn gebaseerd op de vier Bugu jitsu no kata ofwel de gewapende bewegingskunststukken van de Shin tai ryu. De academie is ook bevriend met de Japanse Muhen yogan ryu (Morioka, Japan). De gewapende krijgskunsten bestaan uit meer dan tien krijgskunsten. De Bugu jitsu zijn van toepassing als je door meerdere tegenstanders tegelijkertijd wordt aangevallen. Je krijgt ook inzicht in, en overzicht van de kunsten van de bushi ofwel samoerai (krijgers). Daarnaast worden de overeenkomsten in bewegingen en filosofie duidelijk binnen de diverse martiale kunsten. Alle Bugu jitsu zijn uitermate geschikt voor solobeoefening. Jo jitsu is de kunst van de jo, een hardhouten staf. Men kan met de staf slaan, weren. werpen, klemmen, maaien en verwurgen. Ken jitsu is de kunst van het zwaardschermen. Men oefent veelal met een partner: sotai renshu. In het Ken jitsu schermen we gewoonlijk met een houten zwaard, de bokuto. Het doel is de dynamiek en ernst van de confrontatie met wapens te ervaren. Er zijn grote overeenkomsten en gemeenschappelijke ideeën tussen Zen, Ken jitsu en Iai jitsu (zwaardtrekken), maar zeker ook met het Jiu jitsu. Iai jitsu is de kunst van het (ceremonieel) zwaard trekken. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een zwaard dat gesmeed is door een Japanse zwaardsmid, een katana. Omdat het een scherp wapen betreft, trainen we alleen solo (tandoku dosa). Hojo jitsu is de kunst van het touw binden om de tegenstander te immobiliseren.

Responsive image
De verschillende wapens waarmee we trainen.
Van boven naar beneden: jo (staf); bokuto (houten zwaard) en hojo (touw); ko-bokuto (kort houten zwaard), shuriken (werppijl) en hojo (touw); Iai-to (replica katana) en sosetsukon (seizoen stokken, vaak ook nunchaku genoemd); hanbo (halve stok); tanbo (korte stok) en boku-tanto (houten mes).

Boku tanto (houten mes). En dergelijk mes is een oefenmodel van een echt mes. Het heeft een lengte van 30 cm., is meestal gemaakt van een hardhout. Jo (staf). Deze Japanse eikenhouten staf heeft een lengte van 1,28 m. en een diameter van 26 mm. en weegt 810 gram Bokuto (houten zwaard). De bokuto of bokken heeft dezelfde lengte als een katana en is bij voorkeur gemaakt van Japanse eik. De lengte is meestal 1,02 m. en weegt 480~720 gram. De vorm is gelijk aan de katana (weegt 1040 gram). In Japan verkoopt men bokuto met een kunststof schede (saya) en die kan men dus gebruiken alsof het een katana is, handig en goedkoop. Enkele namen van delen van de bokuto: heft, tsuka; kop van het heft, tsuka gashira; stootplaat, tsuba; kunststof stop-ringetje, tsuba-shi; punt, kissaki; de "blad-rug", mune, met een schuin "dakje" en het deel waarmee je toeslaat, mo no uchi. Riaijo (staf "waarin principes samenkomen"). Ri ai jo, de staf waarbij de principes van jo, ken en hanbo bij elkaar komen. Deze stok is gelijk aan de jo en heeft een linkengte van een bokuto (gewicht 620 gram). Ter hoogte van de tsuba bij een katana is een ronde inkeping gemaakt op de riaijo, die zichtbaar is, maar niet mag hinderen bij het werken met de riaijo. Dit wapen wordt normaliter niet gebruikt, maar is uiterst handig bij de beoefening van het jo-, ken- en hanbo no kata. Men hoeft derhalve niet steeds van wapen te verwisselen. Katana of iaito (Japans gesmeed zwaard of replica van een katana). Iaito: een replica van een katana. Het lemmet van de replica is gemaakt van een non-ferro metaal en behoeft nauwelijks onderhoudt. Dit oefen-wapen is veel goedkoper dan een katana en is een uitstekende keus om het Ken no kata te oefenen. De in Japan vervaardigde iaito bezitten een uitstekende kwaliteit. Katana: een met de hand gesmeed Japans zwaard. Het is een enkelzijdig vlijmscherp gekromd zwaard van extreem hoge kwaliteit. Zij behoren tot de beste ter wereld en worden gesmeed sedert de 8ste eeuw.

Responsive image

Tanbo (korte stok). De Tanbo ofwel korte stok is 50 cm. lang en is van Japanse eik gemaakt. Shuriken (werpmessen, 3 stuks). De oefen shuriken zijn bij voorkeur roestvast stalen pennen met een lengte van 15,8 cm.; wegen 30 gram en hebben een diameter van 6 mm. Er zit een scherpe, bij voorkeur geharde, punt aan. De pen mag rond of achthoekig zijn. Hojo (touw). Men heeft één touw nodig: nylon touw met een nylon kern, doorsnede 4 mm. en een lengte van 3,5 meter. De uiteinden zijn dichtgebrand zodat de kern en de mantel met elkaar verbonden zijn. Leg aan een einde een geknoopte lus in het touw. Hanbo ("halve" stok). Als tanbo maar dan 90 cm. lang. Boku wakizashi (kort zwaard). Als bokuto maar dan veel korter.

Responsive image

Kesa giri hidari

Lessen

Bij de Shin Shin Tai Ryu beoefenen de deelnemers een complete, pragmatische maar vooral ook authentieke klassieke Japanse krijgskunst. Voorop staat zelfontwikkeling. Het gaat om de krijgskunt en zelfverdediging en het wordt daarmee niet in competitief verband beoefend, zoals bijvoorbeeld bij het judo, karate, mma of braziliaans jiujitsu. In veruit de meeste lessen starten we met zittende meditatie en lichaamsoefeningen (taiso) en trainen we de eigen kata en technieken, regelmatig doen we sparring en doen we technieken uit andere klassieke Japanse scholen (koryu).
De lessen worden gegeven in een budozaal met matten. De zaal is op de aangegeven tijden een besloten ruimte. De zogenaamde dojo. Op het moment dat u de dojo (zonder schoenen) betreed (zonder schoenen) houdt u zich aan de instructies van de aanwezige meester-leraar.

Hoe kunt u deelnemen aan de lessen

Voordat u kunt deelnemen aan de lessen kunt u contact opnemen met een van de meester-leraren. Zie hiervoor de contact pagina. Over het algemeen zal er eerst een korte kennismaking zijn met een aantal proeflessen. Het is prettig om elkaar wat beter te kennen. Voor u om te bepalen of het is wat u ervan verwacht. Voor ons om de motieven duidelijk te krijgen.
In het begin kunt u deelnemen met gewone sportkleding zonder ritsen of andere scherme onderdelen. Bij het eerste bezoek krijgt u een document met de zogenaamde dojo-etikette. Hierin staan wat afspaken om de training zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.

De lessen zijn op dit moment op de volgende tijden:

Jiujitsu: woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur..
Bugujitsu: woensdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur.

Dit zijn de reguliere lessen. Daarnaast zijn er facultatie of op aanvraag lessen mogelijk. Meer informatie, waaronder het kosten, is te vinden in dit document: Informatiebrief Shin Tai Ryu seizoen 2023/2024.
Responsive image
Responsive image

Er is een gradensysteem die aansluit op de meer traditionele manier van beoordelen. Dit om de deelnemers toch een mate van fasering in hun vorderingen aan te kunnen bieden. Vanaf derde dangraden krijgt men een zogenaamd mokuroku. Dit is een in japans geschrift opgemaakt certificaat van bekwaamheid.
Normaal gepsroken zijn er twee momenten in het jaar dat een beoordeling wordt gedaan. Hiervoor is een exameneisenboek opgesteld. Beoordeling wordt altijd gedaan door minimaal twee meester-leraren.

Responsive image

Boeken

Mark Sterke gml. heeft een groot aantal boeken gepubliceerd over de klassieke krijgskunsten, zelfverdediging en oosterse filosofie. Deze zijn online te bestellen bij http://www.lulu.com/spotlight/shintairyu
Hieronder een aantal van de covers van die boeken:
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Contact

Voor meer informatie of aanvragen van proeflessen kunt u met ons contact opnemen. De budozaal in T-Kwadraat bevindt zich in hetzelfde gebouw als het Klimcentrum Neoliet (zie de kaart). U neemt de hoofdingang.

Erik-Jan Martens
Adres: Ganzepoen 2
Postcode: 5094GB
Plaats: Lage Mierde
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 06.48234510


De trainingslocatie is:
Sportcomplex T-Kwadraat
Adres: Olympiaplein 383
Postcode: 5022DX
Plaats: Tilburg